Ubezpieczenia Wyjazdowe - TRAVEL

Polecamy szeroki zakres naszej oferty dotyczącej ubezpieczeń wyjazdowych.

Mamy produkty zarówno dla osób wyjeżdzających za granicę na wakacje (letnie, jak i zimowe), służbowo i na dłuższy czas do pracy.

Ubezpieczenie obejmuje Europę, a za dodatkową opłatą również cały Świat!

 

Zakres polis travel obejmuje ochronę:
- na wypadek konieczności poniesienia kosztów związanych z leczeniem zarówno chorobowym, jak i po wypadkowym, bez względu na rodzaj placówki medycznej (prywatna, czy publiczna);

- w razie powstania kosztów związanych z wyrządzeniem za granicą szkód osobom trzecim (np. szkody wyrządzone w mieniu hotelowym, szkody wyrządzone innym osobom na stoku narciarskim, szkody rowerowe itd.);

 

- związaną z wypłatą świadczenia w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu;
- związaną z utratą bagażu podróżnego;
- związaną z utratą, bądź zniszczeniem sprzętu sportowego np. nart, czy rowerów;
- związaną z kosztami poniesionymi ze względu na konieczność odwołania uczestnictwa w wycieczce;
- związaną z kosztami poszukiwania i ratownictwa - w razie zaginięcia np. na szlaku górskim lub w sytuacji, kiedy do pomocy potrzebny jest śmigłowiec ratownictwa górskiego.

 

Ważne!!!!

W razie chęci skorzystania z polis travel:
- klient nie musi mieć przy sobie żadnej gotówki - Towarzystwo Ubezpieczeniowe rozliczy się bezpośrednio z placówką medyczną, z której usług korzystał ubezpieczony,
- klient wykonuje jeden telefon do centrum alarmowego, czynnego 24 h, które udzieli mu potrzebnych informacji, wsparcia, a także skieruje do miejsca, gdzie będzie udzielona potrzebna pomoc,
- ubezpieczony może poprosić, aby osoby wyznaczone do udzielenia pomocy mówiły w języku polskim,
- w przypadku pomocy lekarskiej nie wymagającej wizyty w szpitalu lekarz przyjeżdża bezpośrednio do miejsca przebywania ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia możliwa do wykupienia to nawet 800 tys zł!
Dodatkowe zniżki dla osób do 26 lat, dla rodzin z dziećmi oraz dla grup powyżej 10 osób!

Niestety, wydawane w związku z wyjazdami zagranicznymi przez polski NFZ karty, potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne, okazują się niewystarczające w razie potrzeby skorzystania z pomocy placówek medycznych za granicą i klient zmuszony jest pokrywać część kosztów z własnej kieszeni. Ponad to NFZ zwraca jedynie koszty związane z pobytem w publicznych placówkach zdrowia, w prywatnych nie. Niestety w krajach UE większość placówek medycznych, to właśnie placówki prywatne, a poza tym bardzo trudno w chwili kiedy ma się kłopoty zdrowotne tracić czas na szukanie wlaściwego szpitala, bądź przychodni. Towarzystwa Ubezpieczeniowe, których polisy sprzedajemy pokrywają koszty pobytu i korzystania ze wszystkich placówek medycznych, bez względu na przeznaczenie.


Karty NFZ nie pokrywają również kosztów związanych z transportem medycznym do kraju po zakończonym leczeniu, bądź w chwili kiedy stan zdrowia chorego umożliwia przeniesienie do kraju; kosztów związanych ze sprowadzeniem do chorego osoby do towarzyszenia; transportu chorego z jednej placówki medycznej do drugiej, czy też kosztów sprowadzenia zwłok do kraju.


Koszt wizyty u lekarza za granicą to nawet kilkaset złotych w zależności od kraju!
Natomiast koszt pobytu w szpitalu i operacji to nawet kilka tysięcy złotych za dzień!


Dlatego warto ubezpieczyć się na wyjazd! Koszty polisy nie są wysokie!
W odpowiedzialności Towarzystw są również wszelkie szkody i problemy zdrowotne powstałe w wyniku uprawiania sportów zimowych!

Zapraszamy!